Pages Navigation Menu

Medlemskap

Avgifter og medlemskap for alle medlemmer i AIL:

  • Medlemsavgift er kr. 150,- per person
  • Treningsavgift er kr. 250,- for born og kr. 350,- for vaksne.

Innkrevjing av medlemsavgift og treningsavgift

Dette vil skje to gonger i løpet av året.
På våren vert det krevd inn for fotball , medlem med verv og støttemedlem.
På hausten vert det krevd inn for alle inneaktivitetar.

Det vert bare sendt ut ein faktura pr. medlem sjølv om ein er med på fleire aktivitetar.