Symjing

SYMJING VÅR 2021 I tråd med regjeringa sine råd og for å redusere fare for smittespreiing startar symjetrening tidlegast i veke 3.  Informasjon om oppstart vert kunngjort på symjegruppa si facebook gruppe. Kontaktpersonar for dei ulike gruppene og reglar for symjegruppa finn de nedanfor.  PÅMELDING 2.-3. KLASSE VÅR 2021 Påmelding for symjing våren 2021 for … Hald fram med å lese Symjing