Pages Navigation Menu

E-CO Rimstigen Opp 2019

E-CO  Rimstigen  Opp  2019

Friidrettsgruppa har gjort vedtak om at E-CO Rimstigen Opp vert arrangert for 9. gong laurdag 27. juli. Motbakkeløpet har både tur- og konkurranseklasse og arrangøren vonar på god lokal deltaking. Ta gjerne kontakt med Olav Terum (99414496) om du vil bidra som funksjonær, eller viss du vil vita meir om arrangementet. Info ligg her:https://www.naroyfjorden.no/opplev/e-co-rimstigen-opp-2015

468 ad