Pages Navigation Menu

Friidrett

Friidrett

Friidrettsgruppa har ikkje organisert trening for tida, men om du har interesse for løping, eller vil engasjera deg i gruppa, kan du ta kontakt med Olav Terum. Friidrettsgruppa står som arrangør av motbakkeløpet E-CO Rimstigen Opp.

Innetrening: Det er ikkje innetrening.

Løpetrening ute: Det er ikkje fast løpetrening, men ungdom og vaksne kan ta kontakt om ein ønskjer å delta på treningar etter avtale.

Kontaktinformasjon: E-post: olavterum@gmail.com Mobilnr.: 99414496

Styret i friidrettsgruppa 2019

Leiar: Olav Terum

Styremedlemar: Arvid Gilje, Magnar Dalen, Sander S. Terum og Mario B. Midje