Pages Navigation Menu

Dykking

 

Dykkargruppa

Kontakt:

Er medlemsklubb i Norges Dykkerforbund: http://ndf.no/

Har som mål:

  • Å fremme dykking som sport og alle de greiner som dykking omfattar.
  • Å legge til rette for dykkarkurs lokalt i Aurland eller i samarbeid med andre dykkarklubber i nærområdet.
  • Å tilby nybegynnarar innan dykking, etter fullført og bestått kurs, tilgang til dykkarutstyr og luftfylling da gruppa har investert i fleire dykkarsett til utleige til lita sum for eiga medlemmer.
  • Å skape tilbod til yngre medlemmer med aktiviteter i basseng og fridykking i sjøen

Helsekrav for dykking: http://dykkemedisin.no/onewebmedia/Helseundersokelse%20av%20fritidsdykkere.pdf

Kursforløp sportsdykking:

  • Grunnkurs: Teori og video undervisning på internett + torsdag ettermiddag og helg med praktisk trening og utsjekk i basseng og sjø. Kvalifiserer i dykking til 20m. Pris på kurs kr 4-5000. I tillegg må deltaker kjøpe ABC pakke: Maske hansker og svømmeføtter, pris mellom 3-4000 avhengig av kurstilbud og kvalitet.
  • Utvida kurs: Teori og video undervisning på internett + en helg med praktiske øvingar og utsjekk i sjø. Kvalifiserer til dykking ned til 30m. Pris ca 5000
  • Det er høve til å ta fleire kurs og høgare grad innan sportsdykking men oppsettet varierer mellom organisasjonane PADI og CMAS. Sjå vidare på lenkene her under.

PADI sportsdykker kurs:

 

CMAS sportsdykker kurs:

 

Grener innen sportsdykking:

  • Nattdykking – orientering – strømdykking – vrakdykking – undervatns jakt – søk og hev – undervatns photo / film – nitrox – dypdykking – marin biologi – arkeologi – dykking med undervatns skuter – dykking med rebreather (lukka pustesystem) – teknisk dykking

 

Fridykking:

Bassengaktiviteter: