Pages Navigation Menu

Symjing

VÅR 2019

Symjebassenget i Aurland kommune er under rehabilitering. Våren 2019 står nytt 25m treningsbasseng og terapibasseng klar til bruk.

Symjegruppa er i gang med å planlegge aktivitetar i nytt basseng. For å kunne gje eit godt symjetilbod til mange ynskjer vi å utdanne fleire instruktørar. Vi jobbar for å få til eit trenar1 kurs i Aurland i samarbeid med Norges svømmeforbund (NSF) og Årdal IL. Deltakar må vere over 16 år og vere ein relativt god symjar.

Har du lyst til å vere instruktør? Ta kontakt med leiar i symjegruppa Sandra Johannsen på telefon 454 44 731 eller e-post: Aurlandsymjegruppe@gmail.com

For andre spørsmål og henvendingar til Symjegruppa kan du nytte e-post: Aurlandsymjegruppe@gmail.com