Pages Navigation Menu

Symjing

VÅR OG HAUST 2018

Symjebassenget i Aurland kommune er under rehabilitering. Våren 2019 står nytt 25m treningsbasseng og terapibasseng klar til bruk.

Symjegruppa ynskjer å bruke ventetida til å utdanne fleire instruktørar. Har du lyst til å vere instruktør? Ta kontakt med leiar i symjegruppa Sandra Johannsen på e-post: Sandraj@hotmail.no

For andre spørsmål og henvendingar til Symjegruppa kan du nytte e-post: aurland.svommeklubb@sogn.no