Pages Navigation Menu

Symjing

Oppstart vår 2019 

Laurdag 27.april vart symjebassenget i Aurland opna igjen etter ein lengre periode med rehabilitering. Allereie mandag 29.april og onsdag 1.mai startar vi opp med symjetrening. 

Over 80 barn, unge og vaksne har meldt seg på symjetrening no i vår. Symjetrening for born og unge er mandagar og onsdagar. Symjetrening for vaksne eg mandagar. For born mellom 3 og 6 år føregår symjetrening i terapibassenget. Alle grupper for dei minste er fulle no i vår, men det vil vere nye mogelegheiter frå hausten.

Spørsmål til symjegruppa kan sendast til Aurlandsymjegruppe@gmail.com

SYMJEGRUPPA SINE REGLAR:

* ALLE MÅ DUSJE FØR DEI GÅR I BASSENGET (dusjing foregår UTEN BADETØY OG BADEHETTE, hugs å dusje håret)

* ALLE MÅ BRUKE BADEHETTE (dette gjelder også de foreldre der blir med i vatnet) JENTER BØR BRUKE STRIKK I TILLEGG

* INGEN SPRINGING – KUN LOV Å GÅ RUNDT BASSENGKANTEN

* I BASSENGET ER DET INSTRUKTØREN SOM STYRER/VEILEDER BARNA (ikkje foreldre)

* ALLE SITTER PÅ AVTALT PLASS OG ER ROLIGE FREM TIL INSTRUKTØREN GIR SIGNAL TIL Å GÅ I BASSENGET

* ALT UTSTYR/LEKER MÅ RYDDES PÅ PLASS FØR BARNA GÅR I DUSJEN

* VÆR EFFEKTIV I DUSJEN/GARDEROBEN SÅ ANDRE SLIPPER Å VENTE

Påmelding VÅR 2019

Det nærmar seg opning av basenget. Symjegruppa i Aurland idrettslag har fått slike treningstider fram til sommarferien.

Mandag 14.30-16.00 (født 2008 eller tidlegare)
Mandag 18.00-20.30 (frå 3 år og oppover)
Onsdag 17.30-20.30 (3 år og oppover)
Torsdag 06.00-07.30 (kun vaksne)

Påmelding til Aurlandsymjegruppe@gmail.com innan 12.april.

Me treng navn+etternavn og fødselsdato på deltaker OG navn+etternavn, adresse, mobilnr og mailadresse på kontaktperson.

I år er det mogeleg å melde seg på trene aktivt symjing på samme nivå som håndball og fotball, for dei som et født i 2009 eller før. Då trenar ein 2 gonger i veka og deltek på konkurransar og stemner. Hugs å skrive dette på påmeldinga om barnet/ungdommen ynskjer dette.

Treningstider blir fordelt etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Vi ynskjer både tidlegare og nye medlemmar velkomne!

Mvh
Aurland Symjegruppe

VÅR 2019

Symjebassenget i Aurland kommune er under rehabilitering. Våren 2019 står nytt 25m treningsbasseng og terapibasseng klar til bruk.

Symjegruppa er i gang med å planlegge aktivitetar i nytt basseng. For å kunne gje eit godt symjetilbod til mange ynskjer vi å utdanne fleire instruktørar. Vi jobbar for å få til eit trenar1 kurs i Aurland i samarbeid med Norges svømmeforbund (NSF) og Årdal IL. Deltakar må vere over 16 år og vere ein relativt god symjar.

Har du lyst til å vere instruktør? Ta kontakt med leiar i symjegruppa Sandra Johannsen på telefon 454 44 731 eller e-post: Aurlandsymjegruppe@gmail.com

For andre spørsmål og henvendingar til Symjegruppa kan du nytte e-post: Aurlandsymjegruppe@gmail.com