Pages Navigation Menu

Miniputt 2019

Onsdag 24.april startar vi opp med fotballtrening for miniputtar.

Om miniputt

Miniputt-fotball er for gutar og jenter født 2010 – 2013. Trening onsdagar frå kl 17.30-18.30 (NB! nytt tidspunkt) på grasbana i Aurland. Sesongen varer frå 24.april til 25.september. NB! Ingen trening i skuleferien.

Turneringar 2019

I løpet av sesongen er det fire miniputt-turneringar i regionen. Nytt i år er at ikkje alle klubbar skal arrangere miniputt-turnering óg at dei yngste gruppene (f. 2012 og 2013) spelar 3’ar fotball.

Vi deltek på desse turneringane i 2019:

Lærdal                                5. mai
Kaupanger                         15.juni (NY DATO!)
Hafslo                                 1.september
Jotun (Øvre Årdal)          22.september

Foreldre/føresette må sjølve følgje borna på turnering og organiserer transport sjølve, eventuelt samkøyring.

Treningsavgift

Alle som er med på miniputt må betale medlemsavgift i Aurland idrettslag og treningsavgift på kr 250,-. Born som er med på fleire idrettar betalar berre ei treningsavgift per år. Faktura for medlemsskap og treningsavgift vert sendt på e-post til føresette i løpet av hausten.

Kontaktperson for miniputt i Aurland 2019:
Norunn Haugen, tel 4767 4567 eller norunnh@hotmail.com

468 ad